MATERIÁL

Prírodný kameň

Všetky naše produkty vyrábame výlučne z prírodného kameňa.

ŽULA

Je vyvrela hornina , ktorá vznikala vo veľkých hĺbkach pod zemským povrchom a vrásnením sa dostala na povrch. Skladá sa z kremeňa a sľudy.

MRAMOR

Mramor je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu. 

ONYX

Onyx je veľmi luxusný kameň, jeho jedinečnosť mu dodávajú metamorfované kremene v dôsledku pôsobenia tepla.