MRAMOR

Mramor je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu. 

V našom klimatickom pásme je vhodný hlavne do interiéru. Jeho jedinečná farebná škála uspokojí každého zákazníka. Jeho použitie je pri obklade krbov, interiérového schodiska, vnútorných parapetov, obkladov kúpeľní a kúpeľňových dosiek.